Mentorointi

Kun hakeudut oppisopimuskoulutukseen, tarvitset ohjaajaksesi mentorin.

Toimin mentorina omalla alueellani sekä valtakunnaliisesti.

Erikoisosaamisenani on kauneudenhoito- sekä hyvinvointiala.

Olen kiinnostunut ohjaamaan erityisesti:

 • uusia yrittäjiä
 • pidempään toimineita yrittäjiä
 • kasvuyrittäjiä
 • yksinyrittäjiä

Erityisosaamiseni ja vahvuuteni:

 • Liiketoimintasuunnitelma ja kehittäminen
 • Myynti- ja markkinointisuunnitelma
 • Verkostoituminen
 • Kauneudenhoitoalan vahva osaaminen

Minulla on lisäksi osaamista mm.

 • Tuotteistamisesta
 • Myynnistä ja markkinoinnista
 • Asiakaspalvelusta

Toimiessani ohjaajana:
Pystyn auttamaan oman hyvinvointialani yrittäjiä, (toki muitakin), jotka tarvitsevat sparrausta, ideointia ja apua yritystoimintansa aloittamiseen, kehittämiseen ja ajatusten tuulettamiseen.

Mentori tukee työssä oppimista
Yrittäjän työelämässä oppiminen tarkoittaa kehitystyötä, jota teet yrityksessäsi koulutuksen aikana, kun viet oppimaasi käytäntöön, omaan yritystoimintaasi. Mentori auttaa kokemuksellaan tavoitteidesi saavuttamisessa, ohjaa, kannustaa ja antaa puolueetonta ja kriittistä palautetta. Hän on kuin urheilijan valmentaja, joka auttaa sinua pääsemään toivomiisi tuloksiin.

Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Se on ikään kuin palkinto kehitystyöstäsi.

Lisäksi:
Olen suorittanut kynsimuotoilijakoulutuksen vuonna 2007 ja siitä asti ollut oma kauneudenhoitoalan yritys. Olen vuosien aikana laajentanut osaamistani muihin kauneudenhoitoalan osa-alueisiin. Verkostot ovat alalleni ja yrittäjyyteen vahvat. Olen suorittanut myös yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon sekä liiketalouden pt.n, vahvuutenani yritystoiminnan kehittäminen ja markkinointi. Janakkalan Yrittäjien hallituksen jäsen 2019-2022 sekä Hämeen yrittäjien hallituksen varajäsen 2023-. Teen yhteistyötä oppisopimus oppilaitoksien kanssa,  minut löytää mentoripankki palvelusta Täältä

Mentorinasi sitoutoudun

 • ohjaamaan ja tukemaan sinua oppimistavoitteissasi
 • tapaamaan sinua säännöllisesti koko opiskelun keston ajan
 • noudattamaan hyviä arvoja, joita ovat luottamuksellisuus, tavoitteellisuus ja oppimisen arvostus
 • arvioimaan oppimista ja kehittymistäsi säännöllisesti
 • toimimaan yhteistyössä oppilaitoksesi ja oppisopimustoimijasi kanssa